STÄMNING - SERVICE - REPARATION

Välkommen till Anders Claesson Pianostämmare i Halland - finstämda toner att njuta till.

Professionell pianostämmare i Halland

Det viktigaste för att ett piano eller flygels klanger och toner ska komma fram måste vara att instrumentet är välstämt. Förutsättningarna ska alltid vara de bästa tänkbara när pianisten slår an det första ackordet.

Anders har genuina kunskaper, gedigen utbildning och passion för musik
och instrumentet. Dessa tillsammans är mina hjälpmedel för ett lyckat stämningsuppdrag.

Följ mig på facebook