Passion för piano, flyglar, hantverk och musik

Anders Claessons Pianostämmare ägs och drivs av mig, Anders Claesson, som är bosatt i Varberg sedan 1977 och sedan dess varit verksam som pianostämmare och pianotekniker. Dessutom stämmer och reparerar jag dragspel. Jag jobbar i Halland.


Jag har ett stort intresse för hantverk och musik, redan under 1980-talet började jag att reparera dragspel vid sidan om mitt ordinarie arbete.


När pianisten börjar spela ska dom bästa förutsättningarna för en ren ton och klang finnas. Jag har en passion för musik och hantverk. Med min utbildning som pianotekniker och pianostämmare och min långa erfarenhet hjälper jag dig att få rena toner i ditt piano.


Vid Hantverkets Folkhögskola i Leksand under mitten av 1990-talet, utbildade jag mig till pianotekniker och fick även lära mig att stämma piano och flyglar. Den treåriga utbildningen avslutades med att avlägga gesällprov och jag fick mitt gesällbrev.

Direkt efter utbildningen kompletterade jag mina kunskaper som pianotekniker med att vid Kungliga Musikhögskolan genomgå deras särskilda pianostämmarutbildning, som en extra överkurs då denna utbildning är välrenommerad.

Genom åren har jag använt mina kunskaper på olika platser i och runt om Varberg. Jag har stämt och gått igenom pianon, flyglar i privata hem, skolor, kyrkor, konsertlokaler m.m.

Tack vare mitt gedigna kunnande har jag fått stämma piano åt flera kända pianister som Hans Pålsson, Per Tengstrand, Stephen Arnold, Franciska Skogh, Staffan Nilsson m.fl. 


Har du frågor om ditt piano eller dragspel är du välkommen att kontakta mig.

Kontakta mig