Dragspelsstämmare & Pianostämmare i Halland

Att arbeta som pianotekniker är fantastiskt roligt och utmanande. En auktoriserad pianotekniker är förutom pianostämmare utbildad på hela instrumentets konstruktion och tekniska funktion. Att arbeta som pianostämmare kräver gedigen kunskap för att kunna reparera eller justera de mekaniska delarna hos pianot eller flygeln.

Pianon och flyglar finns på många ställen t.ex. i hemmet, i skolorna, på teatrarna, i kyrkor och förstås konsertscenerna, därför varierar arbetsplatserna ofta.

Som examinerad pianostämmare är jag utbildad på det sätt som är traditionellt och som används i kvalificerade sammanhang dvs. enbart med hjälp av stämgaffel och gehöret.

När ett instrument inte är stämt på många år är en elektronisk stämapparat ofta till stor hjälp för att få instrumentet i rätt tonhöjd. 


Du kan även anlita mig för besiktning och värdering, då jag går igenom instrumentet och bedömer dess skick. Jag utfärdar besiktningskontroll och värderingsintyg. 


Det är viktigt att tänka på att pianot/flygelns konstruktion mestadels består av trä som är ett levande material och som är klimatkänsligt, därför är det viktigt att låta en fackman stämma instrumentet minst en gång per år samt även kontrollera de mekaniska funktionerna i klaviatur/mekanik/pedaler. 


Jag arbetar även som dragspelsstämmare och utför reparationer och service på alla typer av dragspel/accordeon. Det är en tidskrävande process att stämma ett fullstort dragspel som kräver stort tålamod och varsam hand för att inte skada de ömtåliga stämtungorna som bildar tonen i dragspelet.


När jag arbetar som dragspelsstämmare lyssnar jag av tonerna direkt på plats i dragspelet vilket ger ett bättre resultat än att använda s.k. stämbord som tidigare var den vanligast metoden. Dragspelet stäms med liksvävig temperering på samma sätt som ett piano för att man skall kunna spela i alla tonarter.

 Dragspelet är fukt och temperaturkänsligt, förvara därför inte det i en källare eller på vind. Låt det inte heller ligga i bilen i hög värme eller kyla och undvik att placera det nära ett element.